Ornibel®

Start / Sjukvården / Produkter / Antikonception / Ornibel®
etonogestrel 0,120 mg / etinylestradiol 0,015 mg

Ett nytt val

Ornibel är en vidareutveckling av p-ringen och är utformad för att erbjuda kvinnor möjlighet att välja ett nytt praktiskt* preventivmedel.

*kan förvaras i rumstemperatur

Ny teknologi medger en konstant frisättning av den aktiva substansen1,2

Behöver inte förvaras svalt1

17-22 % lägre pris än NuvaRing3

Fler förpacknings-storlekar – nu även 6-pack3

Preventiv effekt1 jämförbar med den för kombinerade preventivmedel och god cykelkontroll4,5,6

Flexibel ring som kvinnan själv kan föra in/ta ut1

Förkortad produktresumé.

För fullständig produktinformation se www.fass.se

Ornibel® (etonogestrel/etinylestradiol), 0,120mg/0,015 mg per 24 timmar, vaginalinlägg. Ringen frisätter etonogestrel och etinylestradiol under 3 veckor. Rx. EF. ATC-kod: G02BB01 Antikonceptionella medel för utvärtes bruk, vaginalring med progestogen och östrogen. Indikation: Antikonception. Ornibel är avsedd för kvinnor i fertil ålder. Säkerhet och effekt har påvisats hos kvinnor mellan 18 och 40 år. Vid beslut att förskriva Ornibel ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framför allt de för venös tromboembolism (VTE), samt risken för VTE med Ornibel jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel. Kontraindikationer: Förekomst av eller risk för VTE samt arteriella tromboemboliska händelser (ATE). För mer information om förekomst och risk, se produktresumén. Samtidig användning av läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ ritonavir och dasabuvir. Varningar och försiktighet: Beakta risken för cirkulatoriska rubbningar inklusive VTE och ATE. Vid förekomst av riskfaktorer för dessa tillstånd bör lämpligheten med Ornibel diskuteras med kvinnan. Om VTE eller ATE misstänks eller konstateras ska kvinnan omedelbart avsluta behandlingen. Användning av p-piller kan innebära en risk för utvecklande av bröstcancer och levertumörer samt cervixcancer bland kvinnor som är infekterade med humant papillomvirus. Akuta eller kroniska rubbningar i leverfunktionen kan göra det nödvändigt att avbryta behandlingen med Ornibel tills levervärdena har normaliserats. Övriga tillstånd såsom hypertriglyceridemi, höjningar av blodtryck, rubbningar i leverfunktionen, diabetes, Chrons sjukdom, kloasma, minskad effekt, försämrad cykelkontroll samt manlig exponering, se produktresumén. MAH: Exeltis Healthcare S.L., Av. Miralcampo 7-Poligono Ind., Miralcampo, 19 200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spanien. För mer information och pris se www.fass.se. Senaste datum för översyn av produktresumén 2017-07-07.

Referenser:

1. Ornibel® SPC. 2. Data on file. Clinical development of a new generation Etonogestrel/Ethinylestradiol vaginal ring: Safety, tolerability and acceptability evaluation. Algorta et al. Accepted ESG congress, Barcelona Oct 2017. 3. Jämförande pris per förpackning Ornibel® samt NuvaRing, Apoteket AB, Sep. 2017. Prisjämförelse med NuvaRing (0,120mg/0,015 mg etonogestrel/ etinylestradiol) förpackning 1x1, samt 3x1. 4. Dieben TO, et al. Efficacy, cycle control, and user acceptability of a novel combined contraceptive vaginal ring. Obstet Gynecol. 2002;100(3):585-93. 5. Milsom I, et al. Effects on cycle control and bodyweight of the combined contraceptive ring, NuvaRing, versus an oral contraceptive containing 30 microg ethinyl estradiol and 3 mg drospirenone. Hum Reprod. 2006;21(9):2304-11. 6. Bjarnadóttir RI, et al. Comparison of cycle control with a combined contraceptive vaginal ring and oral levonorgestrel/ethinylestradiol. Am J Obstet Gynecol. 2002;186(3):389-95.