Diza®

Start / Produkter / Diza®
etinylestradiol 0,02 mg / drospirenon 3 mg

En förpackning Diza® (etinylestradiol / drospirenon) skyddar mot graviditet och oönskad blödning i upp till fyra månader1

Diza® (etinylestradiol/drospirenon) är det första godkända p-pillret i Norden för långcykelbehandling utan placebotabletter, lämpligt för kvinnor som av olika skäl önskar ett p-piller med långcykelbehandling i upp till 120 dagar utan blödningar.1

Frihet att välja själv

Långcykelbehandling med Diza® består av Obligatorisk fas, Flexibel fas och Tablettuppehåll. I den flexibla fasen kan kvinnan själv välja när det passar att blöda.1

frihet att välja själv

  • Vid eventuell ihållande blödning (3 dagar i rad) under dag 25–120 rekommenderas ett 4 dagar långt tablettuppehåll. Detta kommer att inducera en bortfallsblödning.1
  • Varje tablettuppehåll skall följas av en ny, obligatorisk 24-dagarsfas.1

Varför väljer kvinnan att skjuta upp blödningen?

Livsstil

Friheten att kunna bestämma när menstruationsblödningen inträffar är viktig för kvinnor.3  Oavsett om valet beror på kärleken, resor, viktiga evenemang eller personlig livsstil kan det finnas många välgrundade anledningar att välja bort menstruationen.

Medicinska skäl

Menstruation innebär en rad kliniska konsekvenser, från mindre besvär till betydande hälsoproblem.4  Minskad menstruation kan lindra symptom på samexisterande medicinska tillstånd. Över 50 procent av kvinnor utan menstruationsrelaterade symtom skulle vilja minska blödningsfrekvensen. Hos hälften av dem finns en önskan om amenorré.5

Biverkningar och kontraindikationer

Vanliga biverkningar är humörsvängningar, huvudvärk, illamående, bröstspänningar och problem med menstruation. Kombinerade hormonella preventivmedel ska inte användas vid förekomst av eller risk för venös eller arteriell tromboembolism (VTE/ATE) eller vid odiagnostiserad vaginalblödning. För övriga allvarliga biverkningar, se produktresumé på fass.se.

Läs mer om Diza®

»Läs produktresumé på fass.se

»Läs bipacksedeln på fass.se

»Hämta användarguide som pdf

Referenser

  • 1) Diza® produktresumé
  • 2) Edelman AB, Gallo MF, Jensen JT, et al. Continuous or extended cycle vs. cyclic  use  of  combined  oral  contraceptives  for  contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2005;3:CD004695
  • 3) Rutter W, Knight C, Vizzard J, et al.Women’s attitudes to  withdrawal bleeding and their knowledge and beliefs about the  oral contraceptive pill. Med J Aust1988;149:417–419
  • 4) Lin K, Banhart K. The clinical rationale for menses-free contraception. J Womens Health (Larchmt). 2007;16:1171–1180.
  • 5) Ferrero S1, Abbamonte LH, Giordano M, Alessandri F, Anserini P, Remorgida V, Ragni N. What is the desired menstrual frequency of women without menstruation-related symptoms? Contraception. 2006 May;73(5):537-41

Godkänd och blödningsfri långcykelbehandling1

Eftersom ägglossningen hämmas är den teoretiska effektiviteten med kombinerad hormonell antikonception mycket hög, under förutsättning att kvinnan använder sin metod korrekt samt att hormonerna absorberas fullständigt och metaboliseras normalt. I verkligheten varierar dock effektiviteten för kombinerade metoder. Höga graviditetstal antas bero på dålig följsamhet.6

Genom att välja kombinerade p-piller med ett kortare behandlingsuppehåll än sju dagar eller genom att ta monofasiska preparat utan uppehåll under till exempel tre månader, kan effektiviteten av kombinerade p-piller förbättras (rekommendationsgrad B).6

Lämpligt preventivmedel till kvinnor med PMS/PMDS6

Om hormonell antikonception önskas, kan kombinerade p-piller med kort eller inget tablettuppehåll vara en möjlig behandling. Låg dos etinylestradiol och ett kort eller obefintligt tablettuppehåll förefaller viktigare för behandlingsutfallet än valet av gestagen i denna patientgrupp (rekommendationsgrad C)6

1) Diza® produktresumé

6) Läkemedelsverkets guidelines