Ornibel®

Start / Sjukvården / Produkter / Antikonception / Ornibel®
etonogestrel 0,120 mg / etinylestradiol 0,015 mg

Ett nytt val

Ornibel® vaginalring, receptbelagt preventivmedel

Ny teknologi medger en konstant frisättning av den aktiva substansen1,2
Behöver inte förvaras svalt1
Upp till 21 % lägre snittpris* än NuvaRing®
Fler förpackningsstorlekar – nu även 6-pack3
Preventiv effekt1 jämförbar med den för kombinerade preventivmedel och god cykelkontroll4,5,6
Flexibel ring som kvinnan själv kan föra in/ta ut1

 * avser snitt-AUP

 

Förkortad produktresumé.

För fullständig produktinformation se www.fass.se

Ornibel® (etonogestrel/etinylestradiol), 0,120 mg/0,015 mg per 24 timmar, vaginalinlägg. Ringen frisätter etonogestrel och etinylestradiol under 3 veckor. Rx. EF. ATC-kod: G02BB01 Antikonceptionella medel för utvärtes bruk, vaginalring med progestogen och östrogen. Indikation: Antikonception. Ornibel är avsedd för kvinnor i fertil ålder. Säkerhet och effekt har påvisats hos kvinnor mellan 18 och 40 år. Vid beslut att förskriva Ornibel ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framför allt de för venös tromboembolism (VTE), samt risken för VTE med Ornibel jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel. Kontraindikationer: Förekomst av eller risk för VTE eller arteriell tromboembolism (ATE). För mer information om förekomst och risk, se produktresumén. Förekomst av pankreatit eller anamnes på pankreatit, om den varit associerad med svår hypertriglyceridemi. Förekomst av eller anamnes på allvarlig leversjukdom så länge levervärdena inte har normaliserats. Förekomst av eller anamnes på levertumör (benign eller malign). Känd eller misstänkt könshormonberoende malignitet i genitalorganen eller brösten. Odiagnostiserad vaginalblödning. Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne Migrän med fokala neurologiska symtom i anamnesen. Förekomst eller anamnes av pankreatit, allvarlig leversjukdom och levertumör. Känd eller misstänkt könshormonberoende malignitet i genitalorganen eller brösten, odiagnostiserad vaginalblödning. Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Samtidig användning av läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir. Varningar och försiktighet: Beakta risken för cirkulatoriska rubbningar inklusive VTE och ATE. Vid förekomst av riskfaktorer för dessa tillstånd bör lämpligheten med Ornibel diskuteras med kvinnan. Om VTE eller ATE misstänks eller konstateras ska kvinnan omedelbart avsluta behandlingen. Användning av p-piller kan innebära en risk för utvecklande av hormonberoende tumörer (t.ex. bröstcancer och levertumörer) samt cervixcancer bland kvinnor som är infekterade med humant papillomvirus. Akuta eller kroniska rubbningar i leverfunktionen kan göra det nödvändigt att avbryta behandlingen med Ornibel tills levervärdena har normaliserats. Övriga tillstånd såsom hypertriglyceridemi, höjningar av blodtryck, diabetes, Crohns sjukdom samt ulcerös kolit, kloasma, minskad effekt, försämrad cykelkontroll samt manlig exponering se produktresumén. MAH: Exeltis Healthcare S.L., Av. Miralcampo 7-Poligono Ind., Miralcampo, 19 200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spanien. Lokal företrädare: Exeltis Sverige AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sverige, tel: 08-586 335 10, mail: nordics@exeltis.com. För mer information och pris se www.fass.se. Senaste datum för översyn av produktresumén 2017-07-07. 

Referenser:

1. Ornibel® SPC.
2. Clinical development, evaluation efficacy safety vs NuvaRing. Algorta et al. Poster presented at ESG Oct 17.
3. Jämförande pris per förpackning Ornibel® samt NuvaRing®, Snitt-AUP 18-08-17, Prisjämförelse med NuvaRing® (0,120mg/0,015 mg etonogestrel/etinylestradiol) förpackning 1x1, samt 3x1, www.apoteket.se/, www.lloydsapotek.se/, www.apotekethjartat.se/, www.kronansapotek.se.
4. Dieben TO, et al. Efficacy, cycle control, and user acceptability of a novel combined contraceptive vaginal ring. Obstet Gynecol. 2002;100(3):585-93.
5. Milsom I, et al. Effects on cycle control and bodyweight of the combined contraceptive ring, NuvaRing, versus an oral contraceptive containing 30 microg ethinyl estradiol and 3 mg drospirenone. Hum Reprod. 2006;21(9):2304-11.
6. Bjarnadóttir RI, et al. Comparison of cycle control with a combined contraceptive vaginal ring and oral levonorgestrel/ethinylestradiol. Am J Obstet Gynecol. 2002;186(3):389-95.