main-image
main-image
main-image

Ornibel®

Etonogestrel 0,120 mg/0,015 mg EE per dygn.

Namn:

Ornibel®

Typ:

Hormonella preventivmedel

Ämne:

Etonogestrel 0,120 mg / etinylestradiol 0,015 mg

Förpackning:

frp. 1,3,6 vaginalinlägg

Generell information
Generell information
Användning
Biverkningar
Generell information
Användning
Biverkningar

Generell information

Ny teknologi medger en konstant frisättning av den aktiva substansen1,2
Behöver inte förvaras svalt1
Upp till 21 % lägre snittpris* än NuvaRing®
Fler förpackningsstorlekar – nu även 6-pack3
Preventiv effekt1 jämförbar med den för kombinerade preventivmedel och god cykelkontroll4,5,6
Flexibel ring som kvinnan själv kan föra in/ta ut1
*avser snitt-AUP

Kort om Ornibel®

Ornibel® är avsett att skydda dig mot graviditet och verkar på samma sätt som ett kombinerat p-piller. Fördelen med Ornibel® är att du inte behöver ta en tablett varje dag, utan p-ringen används i 3 veckor i följd. Ornibel® frisätter två kvinnliga hormoner som förhindrar att en äggcell lossnar från äggstockarna. När Ornibel® används enligt instruktioner är risken för graviditet ytterst liten.

Vad är Ornibel®?

Ornibel® är en flexibel och genomskinlig ring (diameter 54 mm och tvärsnittsdiameter 4 mm) som sätts in i slidan för att förhindra graviditet.

Hur fungerar en p-ring?

En p-ring sätts in i slidan. När ringen är på plats, frisätter den kontinuerligt små mängder hormoner. Hormonerna upptas i blodcirkulationen och förhindrar ägglossning.

Ett kombinerat preventivmedel

Ornibel® verkar på samma sätt som ett kombinerat p-piller. Kliniska studier har också visat att den
har lika god preventiv effekt som p-piller. Du kan, om du använder Ornibel® enligt instruktion, lita på ditt preventivmedel utan att tänka på det dagligen.

Hur förhindrar Ornibel® graviditet?

Ornibel® frisätter i genomsnitt 0,120 mg etonogestrel (gestagen) och 0,015 mg etinylestradiol (östrogen) per dygn i 3 veckor, så det är ett lågdoserat preventivmedel. Dessa hormoner frisätts jämnt från p-ringen och upptas kontinuerligt i blodcirkulationen genom slidväggen. Hormonerna verkar huvudsakligen genom att förhindra ägglossning. De ändrar också livmoderhalssekretets konsistens så att det blir svårt för spermier att tränga igenom.

Samma hormoner som i kombinerade p-piller

Ornibel® frisätter endast 15 mikrogram östrogen dagligen, medan p-piller ger en daglig östrogendos på 20 eller 30 mikrogram.

En annan egenskap hos Ornibel® är att hormonerna frisätts jämnt, vilket leder till att den dagliga hormonkoncentrationen inte varierar som med p-piller. Trots att hormonmängden som frisätts från Ornibel® är liten, har den lika god preventiv effekt som p-piller.

Effekten minskar inte vid diarré/kräkningar

Eftersom hormonerna från Ornibel® upptas i blodcirkulationen direkt från slidans slemhinna, påverkar diarré och kräkningar inte den skyddande effekten.


Referenser
1. Ornibel® SPC.
2. Clinical development, evaluation efficacy safety vs NuvaRing. Algorta et al. Poster presented at ESG Oct 17.
3. Jämförande pris per förpackning Ornibel® samt NuvaRing®, Snitt-AUP 18-08-17, Prisjämförelse med NuvaRing® (0,120mg/0,015 mg etonogestrel/etinylestradiol) förpackning 1×1, samt 3×1, www.apoteket.se/, www.lloydsapotek.se/, www.apotekethjartat.se/, www.kronansapotek.se.
4. Dieben TO, et al. Efficacy, cycle control, and user acceptability of a novel combined contraceptive vaginal ring. Obstet Gynecol. 2002;100(3):585-93.
5. Milsom I, et al. Effects on cycle control and bodyweight of the combined contraceptive ring, NuvaRing, versus an oral contraceptive containing 30 microg ethinyl estradiol and 3 mg drospirenone. Hum Reprod. 2006;21(9):2304-11.
6. Bjarnadóttir RI, et al. Comparison of cycle control with a combined contraceptive vaginal ring and oral levonorgestrel/ethinylestradiol. Am J Obstet Gynecol. 2002;186(3):389-95.

Användning

Tre veckor med ring, en vecka utan

 • Ringen skall vara kvar i slidan under 3 veckor i ett sträck från att den satts på plats. Du kan ta ut ringen genom att kroka fast pekfingret i nederkanten på ringen eller genom att fatta tag i kanten och dra ut den.
 • Ta ut ringen 3 veckor efter att du satte in den, på samma veckodag och vid ungefär samma tidpunkt. Om du t.ex. sätter in Ornibel® på en onsdag kl. 20.00, ska du ta ut den efter tre veckor på onsdag kl. 20.00. Sätt en påminnelse till dig själv. När du har tagit ut ringen ska du ha en veckas paus. Under denna vecka bör du få en bortfallsblödning.
 • Börja användningen av en ny ring efter exakt en vecka, även om blödningen inte har slutat.

När ska du börja med Ornibel®?

Inget tidigare hormonellt preventivmedel Byte från ett annat kombinerat preventivmedel Byte från minipiller, implantat, injektion eller hormonspiral
Den första dagen i din naturliga menscykel (den första blödningsdagen). Senast dagen efter den sista tablettfria eller plåsterfria dagen eller dagen efter placebotablettperioden (av ditt tidigare preventivmedel). Från minipiller: när som helst. Från implantat och hormonspiral: dagen då det/den tas ut Från injektion: nästa planerade injektionsdag
Du kan även börja med Ornibel® under dagarna 2-5 i menscykeln, men kom då ihåg att använda tilläggsskydd (t.ex. kondom) om du har samlag under de 7 första dagarna med Ornibel®. OBS! Använd tilläggsskydd (t.ex. kondom) under de 7 första dagarna med Ornibel®.

Biverkningar

Ornibel® kan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna är bl.a. nedstämdhet, ömma bröst, huvudvärk, illamående, och ökad flytning. Om du får biverkningar, kontakta din barnmorska/läkare.

Kombinerade preventivmedel och risken för blodpropp

Alla kombinerade preventivmedel ökar risken för blodpropp. Den totala risken är dock liten, mindre än t.ex. under en graviditet. Det är mycket viktigt att du är medveten om vilka faktorer som kan öka risken för blodpropp, vilka tecken och symtom du bör vara uppmärksam på.

Risken för blodpropp är störst:

 • om du har betydande övervikt
 • om du är över 35 år och röker
 • om du har fött barn inom de senaste veckorna
 • om någon nära släkting har haft en blodpropp vid relativt ung ålder (d.v.s. yngre än 50 år)
 • under det första användningsåret eller när användningen återupptas efter en paus på minst 4 veckor

Var uppmärksam på symtom på blodpropp, särskilt om du:

 • nyligen har genomgått en operation
 • har varit sängliggande en längre tid
 • gör en flygresa på över 4 timmar

Kontakta genast läkare om du märker något av följande symtom:

 • svår smärta eller svullnad i något ben
 • plötslig oförklarlig andfåddhet eller snabbare andning, kraftig bröstsmärta eller plötslig hosta
 • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel, snabba eller oregelbundna hjärtslag, svår smärta i magen
 • svaghet eller domning i ansikte, armar eller ben (särskilt om det förekommer endast på ena sidan av kroppen), talsvårigheter eller svårigheter att förstå saker, plötslig förvirring, plötslig synförlust eller dimsyn, svår huvudvärk/migrän som är värre än vanligt