Mellanpiller med drospirenon (4mg) i 24/4- regim

  • Planerad bortfallsblödning – minskad förekomst av oregelbunden blödning/spotting.5
  • Dokumenterad tolerabilitet och acceptabilitet – även för ungdomar.1,7
  • Bibehållen effektivitet, trots försenat p-pillerintag upp till 24 h.7