post-feature

Renat pollenextrakt kan bidra till minskade klimakteriebesvär

Kosttillskott
Kvinnohälsa

Klimakteriebesvär är så gott som alltid ovälkomna. Inte minst kan de påverka våra intima relationer negativt, med trötthet och minskad sexlust. Renat pollenextrakt kan bidrag till att minska vanliga klimakteriebesvär som vallningar och svettningar, vilket kan förbättra sexlivet och våra nära relationer i klimakteriet.

Klimakteriebesvär kan orsaka en ond cirkel av dåligt mående

Det är mycket som kan påverka sex och samvaro i klimakteriet. Många faktorer hänger ihop och förstärker varandra. Återkommande vallningar kan göra att man känner sig ofräsch och mindre attraktiv. Nattetid kan vallningar och svettningar orsaka störd sömn som leder till trötthet. När man känner sig trött kan man få minskad sexlust och känna sig nedstämd. Minskad sexlust kan i sin tur leda till än mer nedstämdhet. Det blir som en ond cirkel av dåligt mående.

Vallningar är ett vanligt klimakteriebesvär som får oss att må dåligt

Vallningar är ett av de vanligaste klimakteriebesvären. Enligt en svensk Novusundersökning1 som omfattade 1000 kvinnor svarade hela 43 procent att de upplevde vallningar i klimakteriet. Vallningar är besvärande dagtid och på natten kan de ge störd sömn och orsaka trötthet. Vallningar är en stor bov när det gäller dåligt mående och kan få oss att tappa ork och lust.

Renat pollenextrakt är välbeprövat mot klimakteriebesvär

Det finns många olika metoder och behandlingar för att minska klimakteriebesvär. Det kan alltid vara bra att kontakta vården för att få dina besvär utredda. Många kvinnor i klimakteriet blir hjälpta av hormoner, som både finns för systemisk behandling (hela kroppen) och som lokal behandling för torra slemhinnor i underlivet.

För de som inte vill eller kan ta hormoner finns olika sorters kosttillskott som kan minska klimakteriebesvär och öka välmåendet. Ett välbeprövat tillskott är renat pollenextrakt, som har funnits på marknaden i cirka 20 år.

mormor mamma dotter kramas klimakteriebesvär

Renat pollenextrakt bygger på en svensk patenterad bioteknologisk metod där man tar bort det yttre skalet av pollenkornet, som innehåller ämnen som man kan vara allergisk mot. På så vis utvinns den inre, aktiva kärnan av pollenkornet, den så kallade cytoplasman. Till en början användes renat pollenextrakt för att lindra PMS-besvär men man upptäckte sedermera att det även kan hjälpa mot klimakteriebesvär som just vallningar.

Läs mer: Sérélys, ett kosttillskott för kvinnor som vill minska värmevallningar och svettningar i samband med klimakteriet

Pollen – en urgammal naturlig substans

Bin och pollen har funnits på jorden i mer än 60 miljoner år. Själva pollenkornet är växtens handel, vilket innebär att det har manliga kromosomer. Pollenkornet förs över till växtens hondel, pistillen, av antingen vind eller insekter såsom bin.

Pollen som bin samlar in kan komma från många olika växter. Det är därmed osäkert vilken effekt som bipollen kan ha. De pollen som används när man framställer renat pollenextrakt tas direkt från växten. I den processen använder man sig av vissa specifika arter, särskilt odlade för ändamålet. Det går åt ett stort antal blommor för att framställa några få gram pollenextrakt.

Cytoplasman kan minska besvär under klimakteriet

Pollenkornets ytterhölje består av ett kraftigt skal som vår mag- och tarmkanal har svårt att bryta ned. Eftersom det är den inre kärnan, cytoplasman, som innehåller ämnen som kan hjälpa mot klimakteriebesvär, måste man först avlägsna skalet utan att förstöra pollenkornets verksamma egenskaper. Som redan nämnts är det skalet som innehåller ämnen som man kan vara allergisk mot så det finns flera fördelar med att avlägsna skalet.

När skalet väl avlägsnats har den återstående delen – cytoplasman – mycket hög biotillgänglighet. Det betyder att ämnena lätt kan tas upp av kroppen. Pollen anses innehålla mer än 180 olika ämnen. Exakt vilket eller vilka av dessa ämnen som är verksamma mot klimakteriebesvär vet man inte.

Renat pollenextrakt kan bidra till ökat välmående och minska vallningar

Renat pollenextrakt har undersökts i flera studier. Det man har kommit fram till är att det kan bidra till välmående under klimakteriet och att klassiska besvär som vallningar kan minska när man använder det regelbundet.

När problem med vallningar minskar kan sömnen förbättras och då är det kanske inte så underligt om man känner sig piggare. Det i sin tur kan hjälpa oss att må bättre i våra intima relationer i klimakteriet.

man kvinna närhet klimakteriebesvär

Kan man råka ut för allergiska reaktioner ändå? Trots att det är renat?

Många ämnen som finns naturligt runtomkring oss kan orsaka allergiska reaktioner. En allergisk reaktion beror på att vårt immunförsvar överreagerar på ett visst ämne, en allergen, och börjar producera stora mängder antikroppar av en viss klass, så kallade IgE-antikroppar.

Det går att mäta dessa antikroppar, även vid mycket låga nivåer, i så kallade intoleranstester. Ett sådan test, som mäter specifika antikroppar, är EAST-testet. Alla EAST-test som har gjorts på renat pollenextrakt har inte kunnat påvisa förekomst av IgE-antikroppar.

Om du är osäker bör du naturligtvis rådgöra med din läkare. Att ta hjälp av vården är över huvud taget att rekommendera om du upplever klimakteriebesvär.

Var kan jag hitta renat pollenextrakt?

En produkt som innehåller renat pollenextrakt är Sérélys. Mer specifikt innehåller Sérélys PureCyTonin®, en patenterad sammansättning av renat pollenextrakt som baseras på pollen från råg, tall, hundäxing och majs.

Förutom PureCyTonin innehåller Sérélys även vitamin E, som är en viktig antioxidant. Det betyder att vitamin E bidrar till att skydda cellerna från oxidativ stress. Sérélys består av en kapsel som du sväljer hel. Effekten kommer gradvis. Du kan därför behöva utvärdera de positiva effekterna först efter sex till åtta veckors användning. Därefter behöver du kontinuerlig daglig användning för att bibehålla effekten.

Du kan även läsa mer om Sérélys på produktsidan.

Sérélys finns att beställa hos flera nätapotek.

Referenser

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Sérélys (Exeltis) under 3–9 oktober 2019. Totalt 1000 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av kvinnor i åldern 40–65 år.