post-feature

Torra slemhinnor i underlivet? Det här kan du göra!

Intim
Kosttillskott
Kvinnohälsa

Ett av alla besvär som kvinnor kan drabbas av i klimakteriet är sköra slemhinnor. Precis som alla andra klimakteriebesvär kan problemen komma som en överraskning och dessutom vara mycket värre än vi kunnat föreställa oss. Torra och sköra slemhinnor är inte roligt då det kan göra ont, svida och påverka våra intima relationer. Den stora frågan är om det finns något vi kan göra åt det? I den här artikeln berättar vi vad du kan göra för att minska besvär med torra slemhinnor i underlivet så att du kan få en mer problemfri vardag.

Lär dig mer om torra slemhinnor i underlivet

En bra utgångspunkt innan du söker en lösning på torra och sköra slemhinnor är att du lär dig mer om vad som händer i vaginan efter menopausen. Nedan är en kort introduktion. Läs gärna mer om detta!

I bilden nedan visas de förändringar som sker i och med klimakteriet och varför det kan leda till torra slemhinnor i underlivet.

torra och sköra slemhinnor i klimakteriet

Före menopausen – den sista menstruationen som en kvinna har – producerar äggstockarna gott om östrogen som påverkar slemhinnan och ser till att den är tjock och fuktig. Vid klimakteriet förtunnas slemhinnan, blodflödet minskar och slidan blir mindre elastisk. Med alla dessa förändringar är det inte konstigt att vi får torra slemhinnor i underlivet, eller att vi i förlängningen upplever smärta och klåda.1

Vid samlag ökar blodflödet i slidan, vilket delvis motverkar den förtunning av slemhinnan som sker i klimakteriet1. Många kvinnor kan emellertid få minskad sexlust när de har sköra slemhinnor som smärtar vid samlag. Så även om sex är bra i teorin är det inte säkert att det löser dina problem med torra slemhinnor i underlivet.

Med minskad produktion av östrogen, minskar även antalet celler i slemhinnan med glykogen. Glykogen är ett slags socker som ger näring åt laktobaciller i vaginan. Laktobaciller producerar mjölksyra som håller pH-värdet lågt och motverkar därmed ovälkomna bakterier. I och med klimakteriet får vi alltså inte bara sköra slemhinnor, utan även själva miljön i vaginan förändras och vi blir mer infektionskänsliga.1

Ju mer du läser på och förstår de förändringar som sker, desto lättare är det att välja rätt metod mot torra slemhinnor i underlivet. Det kanske inte är så roligt att läsa om de bakomliggande orsakerna till sköra slemhinnor, men kunskap om vad som händer i klimakteriet hjälper dig med ökad förståelse och skapar bra underlag för diskussion med vården. Tillsammans kan ni komma fram till en bra lösning som du blir nöjd med över tid.

Ta hjälp av vården för att utvärdera sköra slemhinnor

För att ta reda på orsaken till dina problem med torra slemhinnor i underlivet är det en god idé att ta hjälp. Enligt en undersökning2 av British Menopause Society år 2016 går hälften av brittiska kvinnor i åldern 45-65 år igenom klimakteriet utan att rådfråga vårdpersonal. Av de kvinnor i undersökningen som inte hade uppsökt vården, trodde dessutom en tredjedel att deras besvär under klimakteriet var något de helt enkelt behövde stå ut med.

Läs mer: Lindra torra slemhinnor med lågmolekylär hyaluronsyra

Naturligtvis ska du inte behöva härda ut när det finns så många olika former av hjälp att få.

En svensk Novus-undersökning3 från 2019, som omfattade 1000 kvinnor, har som tur är visat att en stor majoritet (81 procent) av svenska kvinnor instämmer i påståendet ”Jag känner mig/jag skulle känna mig bekväm med att prata öppet om mina klimakteriebesvär med min närmaste omgivning.”  

Att svenska kvinnor generellt är bekväma med att tala om sina klimakteriebesvär är så klart bra. Idag finns bra diskussionsgrupper på sociala medier och poddar som handlar om klimakteriet. Diskussionsgrupper och poddar, nästan oavsett hur bra de är, kan dock inte ersätta den undersökning av just dina torra slemhinnor i underlivet som du kan få hos en gynekolog.

På senare tid har det blivit allt vanligare att kvinnor testar sina hormonnivåer. Hormonnivåerna varierar dock under dagen liksom av andra orsaker, till exempel om du har sovit dåligt. Ett hormontest kan därför inte ersätta den hjälp du kan få av vården.

Hormoner mot klimakteriebesvär

Enligt författaren och gynekologen Hilde Löfqvist har rädslan för hormonell behandling hos svenska kvinnor gjort att många lider i onödan4. I en del fall är inte systemisk östrogenbehandling möjlig, till exempel om du har eller har haft bröst- eller livmodercancer (med systemisk menas en behandling som påverkar hela kroppen, det vill säga behandling med tablett som du sväljer, plåster eller gel på huden). För torra slemhinnor i underlivet kan du dock använda lokalbehandling med östrogen i vaginan, då det inte ska ge någon ökad risk för endometriecancer eller bröstcancer1. Rådgör med din läkare om vad som är bäst i ditt fall.

Trots de många positiva effekter man kan få väljer ändå många kvinnor metoder utan hormoner. I slutändan är det du själv som avgör hur du vill göra. Som tur är finns det flera bra metoder för sköra slemhinnor.

Läs mer: Hyalofemme® – en hormonfri vaginalgel för behandling av vaginal torrhet och irritation i vaginalslemhinnan

Andra metoder än behandling med östrogen

Om du inte vill eller kan använda östrogen, vilka metoder finns det då för torra slemhinnor i underlivet? Här går vi igenom olika produkter.

Kosttillskott

På apotek och i hälsokostbutiker finns flera olika preparat som kan användas för att minska besvär med torra slemhinnor i underlivet.

Oljor

En del kvinnor provar att använda oljor för sköra slemhinnor (kokosolja, mandelolja osv). Det främsta problemet med att använda olja är att det inte har någon bra adhesiv, eller vidhäftande, förmåga på slemhinnan. Jämför med munslemhinnan – hur väl fäster olja på insidan av kinden? Det är lätt hänt att det mest blir kladdigt och inte hjälper särdeles väl mot torra slemhinnor i underlivet. Det kostar dock inget att prova.

Glidmedel

Glidmedel är bra att använda vid samlag då det minskar friktionen och därmed skyddar sköra och torra slemhinnor i underlivet för stunden, men det hjälper inte för att långsiktigt skapa en bra miljö i vaginan. Det är ju inte heller syftet med glidmedel.

Vatten

En del produkter mot torra slemhinnor i underlivet har vatten som främsta ingrediens. Det kan du se genom att studera innehållsförteckningen. Ingredienserna står listade i fallande ordning. Den ingrediens som står först i listan är alltså den som det finns mest av i produkten. Dock är inte vätskebrist en vanlig orsak till torra slemhinnor i klimakteriet. Det som saknas är snarare ämnen som binder vatten över en längre tid i vaginan, så att slemhinnan blir fuktigare och risken för friktionsskada, klåda och sveda minskar.

Hyaluronsyra

Hyaluronsyra är en polysackarid (en form av socker) som kan binda mycket stora mängder vatten. Hyaluronsyra finns naturligt i vår kropp och håller hud, leder och andra vävnader mjuka och flexibla.

Då hyaluronsyra har en stor vattenbindande förmåga, kan den vara en bra metod mot torra slemhinnor i underlivet. Hyaluronsyra förekommer i normala fall i långa och stora polysackaridkedjor. Dessa stora molekyler kan visserligen binda stora mängder vatten, men har inte så god adhesionsförmåga, vilket innebär att de inte fäster särdeles väl vid slemhinnan och kan även ha svårt att tränga ner på djupet i slemhinnan.

Lågmolekylär hyaluronsyra – en variant av hyaluronsyra med mindre molekylstorlek – har däremot visat sig ha god adhesionsförmåga och kan därför fästa på torra slemhinnor i underlivet.6

Lär dig mer om hyaluronsyra mot sköra slemhinnor

Läs mer om hur lågmolekylär hyaluronsyra kan hjälpa sköra och torra slemhinnor i artikeln ”Lindra torra slemhinnor med lågmolekylär hyaluronsyra”.

 

Referenser

  1. Rylander E, Strand E, Underlivet under livet, Pfizer, 2014
  2. The British Menopause Society: Data on file. Women’s experience of menopause in Great Britain survey, 2016
  3. Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Sérélys (Exeltis) under 3–9 oktober 2019. Totalt 1000 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av kvinnor i åldern 40–65 år.
  4. Löfqvist H, Hormonkarusellen, Fakta och myter om klimakteriebehandling, Hildemarias förlag, 2019
  5. Vårdguiden 1177, Läkemedelvid klimakteriebesvär, https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-klimakteriebesvar/
  6. Hyalofemme, Exeltis, generell information för allmänheten, https://exeltis.se/products/hyalofemme/