post-feature

Vad händer i kroppen och knoppen vid klimakteriet?

Kosttillskott
Kvinnohälsa

Har jag blivit sjuk? Klimakteriebesvär kan vara så kraftiga att en del tror att de har fått en sjukdom. Det är sällan självklart att från dag ett tänka ”jaha, mina östrogennivåer har sjunkit så det är förstås därför”. Många har svårt att sova, drabbas av vallningar och svettningar på natten och upplever att mensen är oregelbunden. Men de gör inte kopplingen att de har hamnat i klimakteriet. En del klimakteriebesvär liknar besvär som man kan få av andra orsaker. Därför är det inte är så konstigt att det kan vara svårt att koppla ihop dem med klimakteriet!

Ska man må så här dåligt under klimakteriet?

Många kan inte föreställa sig att klimakteriet är orsaken till att de mår så dåligt. När den insikten väl kommer kan existentiella funderingar följa. ”Ska man må så här? Kommer jag att må så här dåligt under resten av mitt liv?” Svettningar på natten, vallningar och torrhet i underlivet kan påverka samlivet med en partner. Klimakteriebesvär kan även påverka relationen till familj och vänner. Det är kanske inte så underligt att begrepp som ”klimakteriekärring” har myntats genom åren, även om vi vill slå fast att det är ett mycket nedsättande ord om den ledsnad och bitterhet som många kvinnor känner.

Hur vanligt är det att uppleva besvär under klimakteriet?

För fyra år sedan genomförde British Menopause Society en studie med över 1000 kvinnor mellan 45-65 år som hade eller hade haft klimakteriebesvär under de senaste 10 åren. Studien visade att kvinnorna i genomsnitt hade sju olika symptom, varav vallningar och svettningar, ofta svettningar på natten, var de vanligaste1. Så om du befinner dig i klimakteriet och upplever att du har många besvär samtidigt så är du inte ensam!

Svettningar och vallningar är de vanligaste klimakteriebesvären

Det finns även svenska studier inom det här området. År 2019 genomförde Exeltis, som tillhandahåller produkter mot klimakteriebesvär, en undersökning2 i Sverige med hjälp av Novus. I undersökningen tillfrågades kvinnor mellan 40-65 år om vilka klimakteriebesvär de upplevde. Det vanligaste klimakteriebesväret var vallningar, vilket 43 procent hade upplevt, följt av svettningar, som 35 procent hade upplevt2. Andra vanliga besvär var sömnsvårigheter, torra och sköra slemhinnor i underlivet samt viktökning. Så här fördelade sig svaren:

Vilka av följande klimakteriebesvär upplever du/har du upplevt i någon utsträckning?2

 • Vallningar 43%
 • Svettningar 35%
 • Sömnsvårigheter 30%
 • Torra och sköra slemhinnor i underlivet 25%
 • Viktökning 25%
 • Irritabilitet och nedstämdhet 21%
 • Humörsvängningar 19%
 • Ledvärk 15%
 • Inget av ovanstående besvär   3%
 • Har inte varit i klimakteriet än 25%
 • Upplever/upplevde inga klimakteriebesvär   8%
 • Vet ej   4 %

I undersökningen var det 25 procent som svarade att de ännu inte hamnat i klimakteriet. Det innebär att besvär såsom svettningar på natten och vallningar i själva verket är vanligare än siffrorna visar för dem som befinner sig i klimakteriet. I den brittiska studien, när man tillfrågade enbart de som befann sig i klimakteriet, så var det hela 79 procent som upplevde vallningar och 70 procent som upplevde svettningar1.

Läs mer: Öka välmåendet under klimakteriet med renat pollenextrakt

Vad är klimakteriet?

Klimakteriet infaller i samband med att hormonerna östrogen och progesteron minskar i kroppen. Under denna period upplever många kvinnor en rad besvär. För en del kvinnor pågår klimakteriet under endast ett par år medan andra är drabbade i många år. Det finns också kvinnor som går igenom klimakteriet utan några direkta besvär alls. Det vanliga är att klimakteriet pågår i ungefär 10 år3. Omkring hälften av alla kvinnor i Sverige drabbas av mer eller mindre långvariga klimakteriebesvär4.

Den sista menstruationen i en kvinnas liv kallas menopausen. Man vet att menopausen har inträffat först efter att det har gått ett år utan mens. I Sverige är den vanligaste åldern för menopausen 51 år4.

Tips! En bra bok om vad som händer i kroppen under klimakteriet är ”Hormonkarusellen” av Hilde Löfqvist.

Vanliga symptom under klimakteriet

Som redan beskrivits ovan är det mycket vanligt med klimakteriebesvär såsom vallningar och svettningar, ofta svettningar på natten.

Vallningar brukar beskrivas som en värmevåg som går från brösthöjd och upp över ansiktet. Vallningarna brukar följas av svettningar. Det är särskilt vanligt med vallningar och svettningar på natten. Hos kvinnor som inte får behandling brukar problem med svettningar och vallningar pågå i omkring fem år. Hos vissa fortsätter svettningar (inte minst svettningar på natten) och vallningar upp till 70-årsåldern och ibland ännu längre.3

Det kan vara mycket besvärande med vallningar och svettningar på natten och det är inte ovanligt att man får försämrad sömn, vilket kan vara mycket besvärande även dagtid4.

svettningar på natten trött kvinna i säng

Vad kan jag göra?

Nu kan det låta hopplöst men det är det inte! Många kvinnor känner sig maktlösa, men det är en missuppfattning att man bara ska lida sig igenom klimakteriet. Det finns mycket hjälp att få och det finns mycket du kan göra om du har klimakteriebesvär. Ge därför inte upp om det första du provar inte ger den effekt du önskade. Ta gärna hjälp av en läkare eller gynekolog.

Hormonbehandling i klimakteriet

Ett alternativ för att behandla klimakteriebesvär är hormonbehandling som ordineras av läkare. Det har länge funnits en rädsla för ökad risk för bröstcancer vid hormonbehandling. Denna rädsla kan vara överdriven. Med hjälp av bioidentiska hormoner är risken begränsad. Bioidentiska hormoner är till sin struktur identiska med de hormoner som bildas i kroppen.3

Hormonbehandling ska inte ges till personer med vissa sjukdomar. Din läkare kan bedöma huruvida hormonbehandling är något som du kan använda dig av.

Fytoöstrogener för att lindra klimakteriebesvär

Fytoöstrogener är hormonliknande ämnen som finns i en del växter. Fytoöstrogener används av en del kvinnor mot klimakteriebesvär, till exempel fytoöstrogener från läkesilverax och rödklöver.

Minskade klimakteriebesvär med renat pollenextrakt

En metod för att öka välmåendet under klimakteriet kan vara att använda renat pollenextrakt. Renat pollenextrakt har visat sig ha en god effekt på klimakteriebesvär som vallningar och svettningar5,6.

Läs mer: Sérélys, kapslar med renat pollenextrakt och Vitamin E

Lokal behandling

En del drabbas framför allt av underlivsbesvär. Det kan man drabbas av även under andra perioder i livet än klimakteriet. Det finns flera olika lokala behandlingar som kan användas för att stärka vaginalslemhinnan.

Ge inte upp!

När du letar efter produkter som kan öka välmåendet under klimakteriet, se till att välja produkter som är beprövade. Och återigen, ge inte upp om den första metoden du provar mot dina klimakteriebesvär inte fungerar. Du kommer att kunna hitta en lösning som kan hjälpa dig.

 

Läs mer om hur du kan lindra dina besvär under klimakteriet här.

 

Referenser         

 1. The British Menopause Society: Data on file. Women’s experience of menopause in Great Britain survey, 2016
 2. Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Sérélys (Exeltis) under 3–9 oktober 2019. Totalt 1000 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av kvinnor i åldern 40–65 år.
 3. Löfqvist H, Hormonkarusellen, Fakta och myter om klimakteriebehandling, Hildemarias förlag, 2019
 4. Rylander E, Strand E, Underlivet under livet, Pfizer, 2014
 5. Winther K. et al. Climacteric 2005; 8: 162-170
 6. 6. Elia D. et al. Genesis 2008; 135: 12-15