post-feature

Det finns hjälp för torra slemhinnor i klimakteriet

Intim
Kvinnohälsa

Oavsett vilket skede i livet vi befinner oss i, så har vi alla rätt att må bra och vara vårt bästa jag. Klimakteriet kan dock ställa till det för oss. Det kan bli både en fysisk och psykisk bergochdalbana av en magnitud som vi inte hade kunnat föreställa oss. Ett av alla besvär som gör det svårt för oss att känna oss på topp är torra slemhinnor i underlivet. Utöver torrhet kan klåda, sveda och samlagssmärtor påverka vår vardag och våra intima relationer. Men ge inte upp eller förlika dig med dina besvär. Det finns hjälp mot torra och sköra slemhinnor i underlivet.

Torra slemhinnor – ett av många ovälkomna besvär

Klimakteriet infaller i ett skede i livet då de flesta av oss kvinnor inte alls känner oss särskilt gamla. Tvärtom! För många börjar snarare en ny period. Barnen börjar bli stora och mer självständiga. Det finns mer tid att satsa på sin karriär utan dåligt samvete. Kanske har man planerat att ägna mer tid åt sin partner, eller att leta efter en ny partner. Många vill ägna mer tid till sina intressen – yoga, resor, upptäcka nya saker.

Klimakteriet kommer ofta som en ovälkommen överraskning. För många kvinnor är besvären mycket värre än de hade kunnat föreställa sig. Sömnsvårigheter, trötthet, sköra slemhinnor i underlivet och nedstämdhet är några av alla de besvär som tär på vardagen och livet.

Torra slemhinnor och andra klimakteriebesvär är vanligare än många tror

Enligt en undersökning1 av British Menopause Society år 2016 ansåg 42 procent av de kvinnor som deltog i undersökningen att deras besvär under klimakteriet var värre eller mycket värre än de hade kunnat föreställa sig.

Hälften av kvinnorna i undersökningen menade dessutom att besvären påverkade deras privatliv, 36 procent ansåg att deras sociala liv och arbetsliv påverkades och 50 procent ansåg att deras sexliv påverkades.

Undersökningen visade även att 35 procent av de deltagande kvinnorna hade drabbats av torra slemhinnor. Kvinnorna i undersökningen kände sig dessutom ofta maktlösa och trodde att möjligheterna att få hjälp var begränsade.

Enligt en Novus-undersökning2 från 2019 på uppdrag av Exeltis, som tillhandahåller produkter mot klimakteriebesvär, drabbas 25 procent av svenska kvinnor av torra slemhinnor i klimakteriet. Att undersökningsresultatet i den svenska undersökningen skiljer sig från den brittiska kan bero på hur frågorna var ställda, samt att vissa kvinnor i den svenska studien ännu inte hade kommit i klimakteriet. Man kan dock konstatera att problem med torra slemhinnor är mycket vanligt. Som tur är finns det bra hjälp att få mot torra och sköra slemhinnor i underlivet liksom för alla de andra besvär som kan drabba dig som är i klimakteriet.

Läs mer: Torra slemhinnor i underlivet? Det här kan du göra!

Östradiol – det kvinnliga anabola hormonet

När vi kvinnor kommer in i klimakteriet minskar vår produktion av könshormoner. Östrogen är en grupp av könshormoner varav de viktigaste är östradiol, östron och östriol. Enligt gynekologen Hilde Löfqvist, som har skrivit den mycket läsvärda boken Hormonkarusellen, Fakta och myter om klimakteriebehandling, kan östradiol liknas vid ett anabolt – uppbyggande – hormon för kvinnor3. När hormonproduktionen minskar under klimakteriet är det därför inte konstigt att vi kan må dåligt, då östrogen påverkar så många olika funktioner i kroppen.

torra slemhinnor

Varför får man sköra slemhinnor i underlivet?

Hos en fertil kvinna utsöndras östrogen från äggstockarna. När det utsöndras, växer cellerna i vaginalslemhinnan och skyddar mot infektioner och slitage. Varje månad sker både en uppbyggnad och en bortstötning av vaginalslemhinnan som därmed varierar i tjocklek under menscykeln.4

När östrogenproduktionen minskar vid klimakteriet, minskar uppbyggnaden av slemhinnan och därför drabbas många kvinnor av torra slemhinnor. Torra och sköra slemhinnor i underlivet benämns ofta som att slemhinnan har blivit atrofisk. Atrofisk kommer från ordet atrofi som betyder förtvining eller tillbakabildning.4

Utöver torra slemhinnor upplever många kvinnor även klåda och sveda. När vi får sköra slemhinnor i underlivet kan det lättare uppstå små skador i epitelet (det ytliga cellskiktet) vid friktion, vilket ofta är orsaken till den klåda och sveda många upplever.5,6

Fler följder av minskad östrogenproduktion

Om det finns bra östrogenpåverkan i vaginans slemhinna finns där också många stora celler som innehåller glykogen. Glykogen är en kolhydrat som ger näring åt de laktobaciller som finns naturligt i vaginan. Laktobaciller bildar mjölksyra som håller pH-värdet lågt och därmed skyddar oss från elakartade bakterier. I klimakteriet minskar antalet celler med glykogen och därmed produktionen av mjölksyra och vi drabbas lättare av infektioner såsom urinvägsinfektion.4

Behandla torra slemhinnor

En effektiv behandling mot torra slemhinnor är hormonbehandling med östrogen. Systemisk behandling (behandling som påverkar hela kroppen) kan fås i form av tablett, gel eller plåster. När östrogenhalten ökar i kroppen kommer det att minska besvär under klimakteriet, inte minst besvär med torra och sköra slemhinnor i underlivet.3 Vården kan avgöra om du kan bli hjälpt av hormonbehandling.

Gynekologen Hilde Löfqvist nämner i sin bok Hormonkarusellen att rädslan för hormonbehandling i klimakteriet ofta är överdriven hos svenska kvinnor och att de därmed går miste om alla de positiva effekter som behandlingen har.3

Istället för systemisk hormonbehandling kan man behandla torra slemhinnor lokalt med östrogen i form av kräm, vagitorier, vaginalring eller vaginaltablett4. Om du är osäker på hur du bör göra så ska du kontakta din läkare.

Många svenska kvinnor föredrar behandling utan hormoner

Enligt Novus-undersökningen från 2019 (som nämnts ovan) anser dock 54 procent av svenska kvinnor att det är viktigt med metoder som inte baseras på hormoner. Det är emellertid alltid bra att kontakta vården för att få hjälp att utreda och eventuellt behandla dina klimakteriebesvär.

Läs mer: Hyalofemme® – en hormonfri vaginalgel för behandling av vaginal torrhet och irritation i vaginalslemhinnan

Andra metoder för torra slemhinnor

Även om man inte tar hormoner behöver man inte förlika sig med torra och sköra slemhinnor i underlivet. Det finns hjälp att få men det kan vara svårt att veta vad som fungerar. På sociala medier och på nätet finns många olika tips och råd, men det som hjälper en person fungerar inte nödvändigtvis för en annan.

När du utvärderar olika metoder kan du använda dig av följande checklista för att hitta något mot torra slemhinnor som hjälper just dig och som fungerar över tid.

Checklista för att hitta din metod för torra slemhinnor

1. Beprövat
Personliga tips i all ära, men hur pass väl något fungerar kan variera stort från person till person. Om det finns någon form av undersökning, där metoden har visats vara bra för majoriteten av de deltagande kvinnorna, så ökar det sannolikheten för att det kommer att fungera även för dig. Om en produkt har funnits länge på marknaden är det också ett tecken på att metoden är beprövad.

2. Långtidsverkande

En produkt som bara hjälper för stunden kommer du troligtvis inte att vara så nöjd med efter ett tag. Ta reda på om produkten successivt kan förbättra tillståndet hos torra och sköra slemhinnor i underlivet.

3. Fästa på slemhinnan

Om du vill använda dig av en lokal behandling bör medlet ha förmåga att fästa på slemhinnan. Om det bara rinner ut kommer det inte att göra någon större nytta för torra slemhinnor.

4. Fungera i vardagen

Många kvinnor provar till exempel med olika sorters oljor för att förbättra tillståndet hos sköra slemhinnor i underlivet. Oljor kan dock ha svårt att fästa på slemhinnan (se punkt 3) och dessutom vara kladdiga. Att ständigt gå runt med kladdig olja i underlivet kanske inte är så praktiskt. Du avgör så klart själv vad du tycker fungerar i din vardag, men det kan vara värt att tänka till en extra gång. Fungerar produkten också under arbetsdagen, i intima sammanhang och är den lätt att använda/applicera?

Nästa steg ­– lär dig mer

Du behöver inte förlika dig med torra och sköra slemhinnor i underlivet. Till din hjälp när du utvärderar olika alternativ kan du använda checklistan ovan.

Du kan även läsa mer om olika metoder här – Torra slemhinnor i underlivet? Det här kan du göra!

 

Referenser

  1. The British Menopause Society: Data on file. Women’s experience of menopause in Great Britain survey, 2016
  2. Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Sérélys (Exeltis) under 3–9 oktober 2019. Totalt 1000 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av kvinnor i åldern 40–65 år.
  3. Löfqvist H, Hormonkarusellen, Fakta och myter om klimakteriebehandling, Hildemarias förlag, 2019
  4. Rylander E, Strand E, Underlivet under livet, Pfizer, 2014
  5. Goldstein I, Dicks B, Kim NN, Hartzell R. Multidisciplinary overview of vaginal atrophy and associated genitourinary symptoms in postmenopausal women. Sex Med. 2013;1:44-53.
  6. Mac Bride MB, Rhodes DJ, Shuster LT. Vulvovaginal atrophy. Mayo Clin Proc. 2010;85:87-94.